Wat houdt deze behandeling in?

Een tijdige diagnose stellen, zodat zowel op geestelijk vlak (vb. logopedie) als op fysisch vlak (vb. hormoonbehandeling) maatregelen kunnen getroffen worden. Een aangepast opvoedingsklimaat creëren waarin zowel positieve stimulering als begrenzing centraal staan.

Om deze mogelijkheden ten volle te benutten is het uiterst belangrijk dat deskundigen op de hoogte zijn van de symptomen, de gevolgen en de behandelingsmethoden, zodat ze de meest doeltreffende behandelingen en opvangmogelijkheden kunnen bieden.

Hierbij doet de VSKvzw dan ook een oproep aan artsen en diensten van medisch schooltoezicht om waakzaam te zijn voor de symptomen van dit syndroom en er zich nog sterker in te verdiepen.

Laatst aangepast ( donderdag, 17 januari 2013 10:00 )